Chính sách riêng tư

Có hiệu lực từ: ngày 5 tháng 1 năm 2019

TAMTRILUC (“chúng ta", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") vận hành ứng dụng di động SuperMe (gọi là "Ứng dụng").

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi, về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi và các lựa chọn liên kết với các dữ liệu đó. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp và cải thiện Ứng dụng. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Nếu không có quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản sử dụng trong Chính sách Riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau nhằm cung cấp và cải thiện Ứng dụng của chúng tôi đến bạn.

SuperMe cũng có thể thu thập thông tin về phần cứng, phần mềm khi cần, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, trình duyệt, hệ điều hành, tên miền,… khi cần thiết, ví dụ như để liên lạc với đội hỗ trợ kỹ thuật.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, mà có thể dùng làm để liên lạc hoặc nhận dạng bạn (“Thông tin cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Dữ liệu sử dụng

Khi bạn truy cập Ứng dụng bằng, hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động mà bạn sử dụng, ID của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành của thiết bị di động, loại trình duyệt internet mà bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị và một số dữ liệu chẩn đoán khác (“Dữ liệu sử dụng”).

Theo dõi và dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Ứng dụng của chúng tôi và lưu giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là những tệp tin chứa một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh ẩn. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một website và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ, tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin, cải thiện và phân tích Ứng dụng.

Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối mọi cookies hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn không thể sử dụng một số phần trong Ứng dụng của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu

SuperMe sử dụng dữ liệu thu thập được cho nhiều mục đích khác nhau:

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia, hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi Luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với khu vực của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân về Việt Nam và xử lý tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn.

SuperMe sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn tuân theo Chính sách bảo mật này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia nào khác trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

SuperMe có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức dẫn truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Nhà cung cấp Ứng dụng

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để phục vụ cho Ứng dụng của chúng tôi ("Nhà cung cấp Ứng dụng"), cung cấp Ứng dụng thay mặt chúng tôi, để thực hiện các Ứng dụng liên quan đến Ứng dụng hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách mà Ứng dụng được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.


Đường dẫn đến các trang khác

Ứng dụng của chúng tôi có thể sẽ chứa các đường dẫn đến các trang khác mà không do chúng tôi điều hành. Khi bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên đọc qua Chính sách bảo mật của từng trang mà bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, thông lệ của bất kỳ trang web hoặc Ứng dụng do bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Ứng dụng của chúng tôi đang hướng tới mọi người sử dụng, đặc biệt là trẻ em, để phát triển trí óc và tăng cường suy nghĩ.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà chưa có sự xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Các thay đổi về Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên Ứng dụng, trước khi thay đổi có hiệu lực, đồng thời cũng cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, xin hãy liên hệ chúng tôi qua: